Prepreke za Odvraćanje Ptica: Ukrasne

Ukrasne Prepreke za Odvraćanje Ptica

Prave se od bakra ili od prethodno lakiranog/ofarbanog čelika tamno braon boje.

Pokrivanje po dužini/longitudinalno, maksimalna trajnost tokom vremena.

Prikladne za zaštitu rubova oluka i odvodnih kanala sa krovova građevina.

Specifičan ukrasni izgled ostavlja izvrstan vizuelni efekat i prikladan je za svaku vrstu ptica.

Parapiccione modello ModenaDissuasori a punte

Zaštita od golubova
Modenski model

Prepreke za Odvraćanje
Ptica sa vršcima

Tehnička skeda (pdf)