Prepreke za odvraćanje ptica: Čelik

DS.MT1INOX S

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1INOX S

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Pokrivanje po dužini/longitudinalno sa 30 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice slabo prisutne.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Tehnička skeda (pdf)
DS.MT1INOX66S

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1INOX66S

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Pokrivanje po dužini/longitudinalno sa 66 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Tehnička skeda (pdf)
DS.MT1I1/3DIV

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1INOX1/3DIV

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Pokrivanje od 6 cm sa 66 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Ovaj proizvod ima igle koje su bilo vertikalne bilo nakošene samo na jednu stranu na način da se mogu pričvršćivati blizu unutrašnjih uglova na zidovima zgrada.

Tehnička skeda (pdf)
DS.MT1INOX R

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1INOX R

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Pokrivanje od 10/12 cm sa 66 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice prilično prisutne.

Prikladne za sve vrste površina koje imaju potrebu da se dobro pokriju.

Tehnička skeda (pdf)
DS.MT1INOX90°

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1INOX90°

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta: garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.

Pokrivanje od 10 cm sa 66 igala po jednom linearnom metru. Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Prikladne za krovne oluke i/ili površine koje imaju veoma uske površine za zaustavljanje ptica i gornje spoljne delove okvira.

Ovaj proizvod ima igle koje su bilo vertikalne bilo nakošene samo na jednu stranu na način da se mogu pričvršćivati blizu unutrašnjih uglova na zidovima zgrada.

Tehnička skeda (pdf)