Preduzeće

Ovo je preduzeće osnovao Elio Lanzoni 1957 godine a iskustvo koje se sakupljalo godinama je omogućilo proizvodnju u različitim sektorima, na taj je način preduzeće LANZONI d.o.o. postalo mnogostrano i u stanju da odgovori na nove potrebe tržišta.

Aktuelno LANZONI d.o.o. se uglavnom bavi proizvodnjom mehaničke zaštite protiv ptica a ona je od čelika, polusirovog bakra i polikarbonata;te materijale odobrava L.I.P.U.-Italijansko Udruženje za Zaštitu Ptica (Lega Italiana Protezione Uccelli).
Proizvodi koje je LANZONI d.o.o najpre osmislio pa onda proizveo polazeći od godine 1989 se koriste u čitavoj Evropi pa i drugim zemljama izvan Evropske Zajednice da bi se zaštitili od ptica krovni venci, oluci, arhitektonska dekoracija, balkončići itd. sa ciljem da se održi što bolja higijena i zaštite dekoracije na građevinama.

Sem toga se nastavlja i sa tradicionalnom proizvodnjom čepilica flaša krunskim čepovima, opreme za kućansku upotrebu prilikom proizvodnje vina, piva, cidra (vina od jabuke), rakije itd. (80% od toga se prodaje u Australiji i Novom Zelandu).

Ostali sektori u kojima je prisutno naše preduzeće su : proizvodnja lima za krovove, zanatska realizacija kamina.