Prepreke za Odvraćanje Ptica: fleksibilni Čelik Flex

DS.FLEX40SPS

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.FLEX40SPS

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta.

Garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena. Savitljiva/fleksibilna struktura da bi se mogao prilagoditi i neravnim površinama.

Pokrivanje po dužini/longitudinalno sa 40 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima je malo prisustvo ptica. Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Tehnička skeda (pdf)
DS.FLEX40SPR

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.FLEX40SPR

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta.
Garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.
Savitljiva/fleksibilna struktura da bi se mogao prilagoditi i neravnim površinama.

Pokrivanje od 7 cm sa 40 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Prikladne za zaštitu kablova i/ili veoma uskih površina na kojima se zaustavljaju ptice.

Tehnička skeda (pdf)
DS.FLEX60SP

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.FLEX60SP

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta.
Garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.
Savitljiva/fleksibilna struktura da bi se mogao prilagoditi i neravnim površinama.

Pokrivanje od 10 cm sa 60 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice prilično prisutne.

Prikladne za zaštitu kablova i/ili veoma uskih površina na kojima se zaustavljaju ptice.

Tehnička skeda (pdf)
DS.FLEX80SP

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.FLEX80SP

Nosiva struktura od nerđajućeg fleksibilnog čelika Aisi 304, igle od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta.
Garantuje se potpuna nedeformacija tokom vremena.
Savitljiva/fleksibilna struktura da bi se mogao prilagoditi i neravnim površinama.

Pokrivanje od 10/12 cm sa 80 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice prilično prisutne.

Prikladne za sve vrste površina koje imaju potrebu da se dobro pokriju..

Tehnička skeda (pdf)