Prepreke za Odvraćanje Ptica: Bakar

DS.MT1T.RA.S

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1T.RA.S

Struktura od bakra, igle od fosforne bronze visokog kvaliteta: garantuje se odličan vizuelni efekat.

Pokrivanje po dužini/longitudinalno sa 30 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima je malo prisustvo ptica.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Tehnička skeda (pdf)
DS.MT1T.RA66S

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1T.RA66S

Struktura od bakra, igle od fosforne bronze visokog kvaliteta: garantuje se odličan vizuelni efekat.

Pokrivanje po dužini/longitudinalno sa 66 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima je malo prisustvo ptica.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Tehnička skeda (pdf)
DS.MT1RA1/3DIV

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1RA1/3DIV

Struktura od bakra, igle od fosforne bronze visokog kvaliteta: garantuje se odličan vizuelni efekat.

Pokrivanje od 6 cm sa 66 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Ovaj proizvod ima igle koje su bilo vertikalne bilo nakošene samo na jednu stranu na način da se mogu pričvršćivati blizu unutrašnjih uglova na zidovima zgrada.

Tehnička skeda (pdf)
DS.MT1T.RA.R

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1T.RA.R

Struktura od bakra, igle od fosforne bronze visokog kvaliteta: garantuje se odličan vizuelni efekat.

Pokrivanje od 10/12 cm sa 66 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima je veliko prisusutvo ptica.

Prikladne za sve vrste površina koje imaju potrebu da se dobro pokriju..

Tehnička skeda (pdf)
DS.MT1RA90°

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.MT1RA90°

Struktura od bakra, igle od fosforne bronze visokog kvaliteta: garantuje se odličan vizuelni efekat.

Pokrivanje od 10 cm sa 66 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Ovaj proizvod ima igle koje su bilo vertikalne bilo nakošene samo na jednu stranu na način da se mogu pričvršćivati blizu unutrašnjih uglova na zidovima zgrada.

Tehnička skeda (pdf)