Prepreke za Odvraćanje Ptica: Polikarbonat

DS.PLC40X1MTS

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.PLC40X1MTS

Nosiva struktura od polikarbonata koja se tretira da bi postala izdržljiva na atmosferske uticaje i igle od nerđajućeg čelika.

Pokrivanje po dužini/longitudinalno sa 40 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima je malo prisustvo ptica.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina..

Tehnička skeda (pdf)
DS.PLC40X1MTR

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.PLC40X1MTR

Nosiva struktura od polikarbonata koja se tretira da bi postala izdržljiva na atmosferske uticaje i igle od nerđajućeg čelika.

Pokrivanje od 7 cm sa 40 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Tehnička skeda (pdf)
DS.PLC60X1MTR

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.PLC60X1MTR

Nosiva struktura od polikarbonata koja se tretira da bi postala izdržljiva na atmosferske uticaje i igle od nerđajućeg čelika.

Pokrivanje od 10 cm sa 60 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice umereno prisutne.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Tehnička skeda (pdf)
DS.PLC80X1MTR

Prepreka za Odvraćanje Ptica DS.PLC80X1MTR

Nosiva struktura od polikarbonata koji se tretira da bi postala izdržljiva na atmosferske uticaje i igle od nerđajućeg čelika.

Pokrivanje od 10/12 cm sa 80 igala po jednom linearnom metru.

Mogu se koristiti na mestima na kojima su ptice prilično prisutne.

Prikladne za zaštitu kablova, rubova oluka i veoma uskih površina.

Tehnička skeda (pdf)