Kolce na ptaki: Niektóre włoskie budynki, na których zamontowano kolce wyprodukowane przez naszą firmę.